Od 1 stycznia 2024 r. pobieramy opłatę konsumencką od użytkownika końcowego nabywającego produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z 14 kwietnia 2023 r.
Niezwłocznie poinformuj nas jeśli powyższe produkty nabywasz na potrzeby własne (jako użytkownik końcowy). Więcej...

Opłata Konsumencka za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Od 1 stycznia 2024 r. pobieramy opłatę konsumencką od użytkownika końcowego nabywającego produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o opłacie produktowej, obejmujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Wysokość opłaty konsumenckiej za każdą sztukę opakowania jednorazowgo z tworzywa sztucznego wynosi: 
0,20 zł netto - kubki na napoje, w tym ich pokrywki,
0,25 zł netto - pojemniki na żywność.
Niezwłocznie poinformuj nas (w polu „uwagi” składając zamówienie, mailowo lub telefonicznie jeśli powyższe produkty nabywasz na potrzeby własne (jako użytkownik końcowy*)

*„11ac) użytkowniku końcowym – rozumie się przez to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży;”

Opłatę konsumencką doliczamy obligatoryjnie do każdej sprzedaży osobie fizycznej (paragon).